top of page

KPMG's recent global survey

English

STEP-KPMG survey.

In a post-pandemic world, family firms remain focused on the creation of long-term value. They are doing so by reinvigorating their businesses and their families, and by further strengthening their societal commitments. We are conducting a 15-minutes survey to better understand the success factors that contribute to the continuous regeneration of family businesses.

Click on this link to access the confidential survey: Khảo sát Qualtrics | Quản lý trải nghiệm Qualtrics (Survey is available in English and Vietnamese)

The survey should be completed by the senior family leader in the family business. This person would generally be the CEO. In cases where the CEO is not a family member, the senior family leader might be the chairman of the board, primary shareholder, chairman of the family council or another leadership position. The survey will close on 31 October 2021.

*All information collected by this survey will be held in strict confidence.

We encourage you to explore KPMG OnDemand at: https://ondemand.kpmg.com.vn/r/IXS. Our dedicated platform to provide you with the latest articles on Thought Leadership and Technical Updates. Improve your professional skills with a variety of topics ranging from Finance, IFRS, Tax and more. Learn more about the upcoming courses at: https://ondemand.kpmg.com.vn/r/gUr


Vietnamese

STEP-KPMG survey. Trong một thế giới hậu đại dich, các doanh nghiệp gia đình vẫn tập trung vào việc tạo ra giá trị lâu dài. Họ đang làm như vậy bằng cách củng cố lại doanh nghiệp và gia đình của họ và bằng cách tăng cường hơn nữa các cam kết xã hội. Chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo để hiểu rõ hơn về các yếu tố góp phần tái tạo thành công các giá trị của doanh nghiệp gia đình.

Nhấn vào link này để tham gia khảo sát ẩn danh: Khảo sát Qualtrics | Quản lý trải nghiệm Qualtrics (Có thể làm khảo sát bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt)

Cuộc khảo sát này hướng tới các lãnh đạo cấp cao, giám đốc điều hành trong doanh nghiệp gia đình. Trong trường hợp Giám đốc điều hành không phải là thành viên gia đình, lãnh đạo cấp cao của gia đình có thể là chủ tịch hội đồng quản trị, cổ đông chính, chủ tịch hội đồng gia đình hoặc một vị trí lãnh đạo khác. Cuộc khảo sát sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2021.

* Tất cả thông tin được thu thập bởi cuộc khảo sát này sẽ được bảo mật nghiêm ngặt.

Bạn có đang tìm giải pháp để tối ưu hóa hiệu quả doanh nghiệp? Khám phá ngay KPMG OnDemand tại: https://ondemand.kpmg.com.vn/r/IXS

KPMG OnDemand cung cấp những nguồn thông tin hữu ích, với các bài viết mới nhất về Góc nhìn lãnh đạo, Phân tích chuyên sâu hay Bản tin chuyên ngành. Bên cạnh đó, OnDemand còn giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn với các khóa học bao quát, đa dạng chủ đề, lĩnh vực, từ Tài chính, IFRS đến Thuế, Công nghệ Thông tin...

Tìm hiểu thêm về các khóa học sắp tới tại: https://ondemand.kpmg.com.vn/r/gUr

bottom of page