top of page

Avison Young enters fast-paced South-East-Asian real estate market through new affiliation agreement

Global real estate advisor Avison Young announces its expansion into the Vietnamese market through a strategic affiliation agreement with D&P Company by taking on board 100 industry experts in Ho Chi Minh City and Hanoi. Avison Young Vietnam will be led by David Jackson and Peter Dinning, who will be joining as Principals, with Jackson taking on the role of CEO and Dinning acting as Chairman.


Established in 1978 in Toronto (Canada), Avison Young is now operating in 18 countries with more than 5,100 industry experts and 100 offices around the world. The company offers the full lifecycle of commercial real estate advisory services, including Valuation and Advisory, Industrial and Office Leasing, Capital Markets, Property management and Asset management across all major property types.


The new Vietnamese operation establishes a presence of Avison Young in South-East Asia for the first time, marking a strategic step in the firm’s expansion in Asia Pacific. By leveraging its global intelligence platform and working with local experienced real estate professionals, Avison Young aims to build lasting partnerships with clients in Vietnam contribute to the sustainable development of communities in the country.


----------


Avison Young gia nhập thị trường bất động sản tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á với thỏa thuận liên kết mới ở Việt Nam


Công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Avison Young công bố mở rộng sang thị trường Việt Nam, thông qua thỏa thuận liên kết chiến lược với Công ty D&P, với sự gia nhập của 100 chuyên gia tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Avison Young Việt Nam sẽ được điều hành bởi ông David Jackson và ông Peter Dinning trong vai trò Đại diện được ủy quyền, trong đó ông David Jackson đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc và ông Peter Dinning là Chủ tịch.


Được thành lập từ năm 1978 tại Toronto (Canada), Avison Young đang hoạt động tại 18 quốc gia với hơn 5.100 chuyên gia bất động sản và 100 văn phòng trên toàn thế giới. Công ty cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn về bất động sản thương mại, gồm Định giá và Tư vấn, Môi giới bất động sản Công nghiệp và Văn phòng, Thị trường vốn, Quản lý bất động sản và Quản lý tài sản đối với tất cả loại hình bất động sản chính.


Văn phòng mới tại Việt Nam đánh dấu lần đầu tiên Avison Young có mặt tại Đông Nam Á, đồng thời là một bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của tập đoàn. Với nền tảng dữ liệu toàn cầu và đội ngũ chuyên gia bất động sản nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, Avison Young đặt mục tiêu xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.


bottom of page