top of page

Team Canada Trade Mission to Vietnam


Chương Trình Kết Nối Doanh Nghiệp Canada - Việt NamTổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chi Minh sẽ tổ chức sự kiện Phái đoàn Thương mại Canada do Bộ trưởng Xúc tiến Xuất khẩu, Thương mại Quốc tế và Phát triển Kinh tế Canada, Bà Mary Ng dẫn đầu đến thăm Việt nam từ ngày 27-29/03/2024. Đây là phái đoàn thương mại lớn nhất từ trước đến nay gồm hơn 100 doanh nghiệp và tổ chức Canada đến thăm và làm việc tại Việt Nam. 


Trong thời gian này, Phái đoàn sẽ tham gia các hoạt động về kinh tế - thương mại, bao gồm Chương trình Kết nối Doanh nghiệp Canada – Việt Nam diễn ra tại khách sạn InterContinental Saigon từ ngày 27-29/03/2024. Đây là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp Canada và Việt Nam gặp gỡ, trao đổi và kết nối giao thương trong 04 lĩnh vực trọng tâm của Phái đoàn:


 📌 Nông nghiệp và Thực phẩm (bao gồm Thuỷ hải sản)

 📌 Công nghệ sạch, năng lượng sạch và hạ tầng xanh

 📌 Công nghệ thông tin

 📌 Khoa học đời sống


Chương trình Kết nối Doanh nghiệp Canada – Viêt Nam sẽ diễn ra vào các khung thời gian:


⏰ Thứ tư, 27/03/2024, vào lúc 13:30 – 16:30

⏰ Thứ năm, 28/03/2024, vào lúc 13:30 – 16:30

⏰ Thứ sáu, 29/03/2024, vào lúc 09:00 – 12:00


Các doanh nghiệp hai nước sẽ được ban tổ chức hỗ trợ sắp xếp lịch họp, mỗi cuộc họp kéo dài 30 phút dựa theo lĩnh vực hoạt động của các công ty.


Hạn chót đăng kí đến hết ngày 15/3/2024.


--------------


Canada - Vietnam Business Connection Program


The Consulate General of Canada in Ho Chi Minh City will host an event where the Team Canada Trade Mission led by the Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development of Canada, Ms. Mary Ng, visited Vietnam from March 27-29, 2024. This is the largest trade delegation ever with more than 100 Canadian businesses and organizations visiting and working in Vietnam.


During this time, the Delegation will participate in economic and trade activities, including the Canada - Vietnam Business Connection Program taking place at the InterContinental Saigon Hotel from March 27-29, 2024. This is a great opportunity for Canadian and Vietnamese businesses to meet, exchange and connect in the Delegation's 4 focus areas:


 📌 Agriculture and Food (including Seafood)

 📌 Clean technology, clean energy and green infrastructure

 📌 Information technology

 📌 Life science


The Canada - Vietnam Business Connection Program will take place in the following time frames:


⏰ Wednesday, March 27, 2024, from 13:30 – 16:30

⏰ Thursday, March 28, 2024, from 13:30 – 16:30

⏰ Friday, March 29, 2024, from 09:00 – 12:00


Businesses from the two countries will be supported by the organizing committee in arranging meeting schedules, each meeting lasting 30 minutes based on the companies' fields of operation.


Deadline for registration by EOD March 15, 2024

Comments


Be part of our business community

bottom of page